Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5

Kemiförsök NTA

Bruksskolan, Flen · Senast uppdaterad: 9 april 2018

Kan du lösa mysteriet med det vita pulvret? Ett NTA-tema där du får möta kemin genom att undersöka några okända ämnen med olika metoder. I temat får du testa fem vita ämnens kemiska och fysikaliska reaktioner. Med hjälp av resultaten kan de sedan identifiera en blandning av två ämnen. Hur vet man säkert vilket ämne det är? Hur gör jag systematiska undersökningar i kemi? Vilka säkerhetsregler gäller i ett kemilaboratorium? Dessa frågor och många fler kommer du att kunna besvara efter vårt arbete med NTA- lådan "Kemiförsök".

Mål

Du ska utveckla förmågan att:

  • genomföra undersökningar; följa givna planeringar, kunna använda olika metoder och välja rätt metod
  • dokumentera på ett sådant sätt att du kan dra slutsatser utifrån dina dokumentationer.
  • använda material, utrustning och kemiska ämnen på ett säkert sätt

 

Arbetssätt

Temat kemiförsök börjar med dina egna tankar kring och frågor om kemikalier och kemi. Du får lära dig mer om säkerhet när du arbetar med kemi och om hur man genomför systematiska undersökningar.

Vi kommer att arbeta med att systematiskt undersöka fem olika men ändå ganska lika kemiska ämnen. De är alla vita och i pulverform.

I de första undersökningarna gör du observationer och beskriver egenskaperna hos de fem ämnena. Därefter genomför du en rad experiment där du bland annat blandar ämnena med vatten och sedan filtrerar dem. Du ska också blanda de fasta ämnena med olika vätskor och dokumenterar hur de olika ämnena reagerar när du blandar dem med vätskorna. Du kommer också att testa hur ämnena reagerar med värme och dokumentera detta.

Till slut har du en mängd data som du kan använda för att analysera och identifiera en blandning av två av de kemiska ämnena.

Du kommer också att få läsa texter om kemi.

 

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

  • genomför enkla undersökningar efter en given planering
  • tar till dig grundläggande begrepp och sammanhang inom kemi
  • hanterar okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
  • samlar på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester
  • använder dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test” genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kemiförsök
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback