Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

F - 6

Ämnen runt omkring oss - åk 6

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Vi ska fördjupa oss i atomer och molekyler, lära oss om kolets kretslopp och få reda på mer om metaller och andra spännande ämnen.

Tidsåtgång:

Vecka: ca 3 veckor. Vecka 15-17. Tre lektioner i veckan. 

Du kommer att få lära dig:

 • Mer om atomer och molekyler.
 • Skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar.
 • Hur kolets kretslopp ser ut.
 • Vad mineraler och malmer är.
 • Något om våra vanliga metaller och vad de används till.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Vi kommer att titta på filmer som hör till arbetsområdet.
 • Vi ska skriva gemensamt och enskilt.
 • Vi kommer att läsa texter.

  Du ska visa att du kan:

 • Förklara vad atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar är.
 • Berätta om kolets kretslopp.
 • Resonera kring människans påverkan på kolets kretslopp och hur det påverkar den hållbara utvecklingen.
 • Förklara vad mineraler och malmer är.
 • Förklara hur man får fram metaller och berätta vad våra vanliga metaller används till.

(Genom att...)

 •  Delta aktivt i lektioner och laborationer.
 •  Dokumentera på ett tydligt sätt i ditt kemihäfte.
 •  Visa dina kunskaper på ett prov.

 

Vi har endast arbetat med tre kunskapskrav i matrisen.


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

Matriser i planeringen
Kemi, matris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback