Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

F - 2

Bild

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 april 2018

2C har haft tema Fabler i ett par veckor. På bland annat svenskalektionerna har eleverna fått lära sig kring fabler och skriva sin egen fabel i grupper eller ensamma. På bilden har barnen fått rita bilder till sina berättelser med flyttbara figurer. Nästa vecka ska vi slå ihop bild och FRIS/PA lektionerna och påbörja med att använda oss av iMotion sedan till imovie och redigera + använda ljud.

Lektionsplanering – Bild

 

Vad? Fabler med  IMotion.

 

Hur? Rita miljöbilder och djurkaraktärer, ta foton på bilderna från IMotion, redigera filmen, lägga in i iMovie, redigera till en stop motion-film och tala in berättelse/spela in ljud eller musik (eget val).

 

När? Under tema Fabler, ca 4-6 veckor.

 

Varför? Träna elevernas digitala förmåga. Bemöta elevernas kompetens på deras nivå och utifrån deras intresse. Låta eleverna vara producenter. Träna på att stava rätt, läsa flytande och med inlevelse. Låta eleverna utveckla fotografering och redigering.

 

Material: Penna, papper, färgpennor, iPad (IMovie och IMotion).

 

Lgr11:

  §  utveckla kunskaper om hur bilder skapas.

  §  skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg.     

  § utveckla kunskaper i teckning och måleri. 

     §  digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

  §  kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

  §  undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

  §  fotografering och överföring av bilder.

 

Dokumentation/bedömning:

Stop motion-filmerna sparas på Ipadsen och visas upp i helklass. Bedömningen sker under arbetets gång och efter redovisning.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback