Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

HK- matris

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 april 2018

Denna matris visar hur och när du har möjlighet att visa dina kunskaper för att nå ett visst betyg. Hoppas matrisen- i kombination med samtal och diskussion- kan vara ett bra stöd att läsa och förstå kunskapskraven.

Lgr11

Kunskapskrav i HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP

 

 

År 9 – E

År 9 – C

År 9 – A

Det visar du

Planera och tillaga måltider samt genomföra uppgifter i ett hem

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

När du planerar en egen måltid eller följer ett recept. När du diskar, tvättar, lagar mat, bakar, sopar, tar ut sopor eller tvättar.

Använda metoder, livsmedel och utrustning

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt välfungerande sätt.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerandesätt.

När du använder redskap som kniv, visp och slev. När du steker, kokar eller hackar med kniv. Även när du hanterar livsmedel som när du plockar undan, ställer tillbaka livsmedel på rätt ställe, är noga med hygien.

Välja tillvägagångssätt och motivera val

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

När du visar att du t.ex. tänker på tallriksmodellen när du planerar din måltid, diskar i diskvatten och inte under rinnande kran, tar vara på rester och kan berätta hur du tänkt när du gjort dina val.

Ge omdömen om arbetsprocessen

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

När du återberättar vad du har gjort och hur det gick. Vad du kan tänka på till en annan gång och hur dina val påverkade resultatet.

Resonera om måltiders anpassning till individuella behov

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

När du resonerar kring hur du själv och andra ska äta för att kroppen ska må bra. När du ger exempel utifrån tallriksmodellen och olika näringsämnen.

Jämför och resonerar om konsumtionsalternativ

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

När du skriver eller berättar om hur vi ska handla smart.

Beskriva och resonera om konsumenters rättigheter och skyldigheter

Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

När vi arbetar med olika lagar och regler som gäller när vi handlar. T.ex. öppet köp och bytesrätt. Vilka skyldigheter och rättigheter vi har som konsumenter.

Resonera kring konsekvenser om konsumtionsval

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

När vi arbetar med konsumentekonomi och diskuterar vad som är bra att handla för får miljö, ekonomi och hälsa. Hur vi kan påverka att varorna tillverkas på ett rättvist sätt som gynnar vår värld.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback