Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Bild Åk 6 Vårterminen

Gluntens montessoriskola personal, Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 april 2018

Vårterminen inleds med ett arbete i design och scenografi Ni ska i grupp eller själva illustrera skrivprojektet "Ön" som ni jobbar med på svenskan. I stället för att teckna eller måla på ett papper eller duk, ska ni konstruera och designa en modell eller kuliss av en plats som ni har gestaltat i er text. Vårterminen fortsätter sedan med ett enskilt arbete där ni ska teckna en stadsbild i enpunktsperspektiv. Lycka till!

Vårterminen:

  • Du konstruerar en ö i olika material.
  • Du utvärderar ditt arbete
  • Du tecknar en statsbild i enpunktsperspektiv
  • Du gör en bildanalys 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Bild Åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback