Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Modersmål Turkiska

Enhet flerspråkigt lärande Grundskola, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 9 april 2018

Syfte och förmågor från kursplanen i Modersmål

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syfte och stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. 

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

 

Centrala Innehållet:

Läsa och skriva

 • Förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen. 

Tala, lyssna och samtala

 • Muntligt berättande för olika mottagare.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
 • Berättande texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Kultur och samhälle

 • Traditioner som eleven möter i olika sammanhang.
 • Musik från områden där modersmålet talas 

 

Undervisning:

 • Vi skall läsa.
 • Vi skall prata och skriva enkla meningar om det vi läst.
 • Vi skall svara på frågor
 • Vi skall öva på nya ord och lära oss både att skriva dem och att använda dem i talspråk  

 

Arbetsmetoder = Böcker med beskrivande och förklarande åldersanpassade texter, filmer, tävlingar, arbeta i par.   


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback