Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik, Kemi

·

Årskurs:

5

Hållbar utveckling år 5 vt 2018

Esperedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 april 2018

En av vår tids viktigaste frågor handlar om hur vi ska leva våra liv så att de människor som kommer efter oss också har en fungerande jord att leva på. Detta handlar detta livsviktiga tema om.

Arbetsmetoder

Vi jobbar med temat hållbar utveckling i loops. Följande delar innehåller loopen:

  • Vad är hållbar utveckling
  • FN:s klimatmål till 2030
  • Växthuseffekten
  • Mat
  • Energi
  • Problem i haven
  • Avfall

Besök på växtvärket i Halmstad för att praktisera arbeta med hållbar utveckling.

Bedömning

Vi gör uppgifter från nationella prov för år 6 som handlar om hållbar utveckling. De kunskaper du visar dokumenteras i matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Matriser i planeringen
Hållbar utveckling år 5 vt 2018
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback