Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Tema världen åk 6

Fårdala skola, Tyresö [Inactive] - slutgallrad · Senast uppdaterad: 10 april 2018

Följ med på en resa runt vår jord! Vi ska besöka olika världsdelar och lära oss om klimatet och naturen. På vilket sätt förändras jorden? Varför bor människor där de bor och hur påverkar vi jorden? Vad vill du veta om världens geografi?

Geografi åk 6, tidsperiod: vecka 15-18

Genom undervisningen i geografi ska du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om olika livsmiljöer och ojämlika levnadsvillkor i världen, miljö- och hållbarhetsfrågor, kartans uppbyggnad samt topografiska och tematiska kartor. 

 

Arbetsområde

Livsmiljöer

- Jordytan och på vilka olika sätt den formas och förändras.

- Olika natur- och kulturlandskap i världen.

- Jordens naturresurser.

- Fördelningen av befolkningen i världen.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

- Kartan och dess uppbyggnad. Topografiska och tematiska kartor.

- Centrala ord och begrepp.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

- Hållbar utveckling; olika val och prioriteringar i vardagen.

- Ojämlika levnadsvillkor i världen.

 

Läromedel

- Atlas (kartbok), Almqvist&Wiksell.

Se olika filmer från exempelvis ne.se och ur.se

-"Koll på världen", Sanoma

-PULS "Geografi - Världen", Natur och Kultur.

- https://www.landguiden.se/, http://www.globalis.se/.

Bedömning

Diskussioner och att vara aktiv i arbetet på lektioner är en viktig del och underlag för bedömning.

Dina kunskaper kommer att bedömas genom ett arbete om en världsdel som redovisas muntligt och skriftligt. 

Vi avslutar temat med ett skriftligt prov.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Geografi år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback