Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

8

Garnteknik stickning

Norrtullskolan åk 7-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 10 april 2018

I området kommer du att utveckla dina kunskaper i att sticka, lära dig om stickningen i ett historiskt perspektiv, lära dig ämnesspecifika ord och begrepp så att du kan följa en stickbeskrivning och själv välja färg, form och garnkvalité till något föremål som du sedan stickar och monterar.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla kunskaperna i garntekniken stickning och grunderna i hur man gör olika strukturer. Du ska utveckla kunskapen i att läsa beskrivningar och skriva/filma en utförlig utvärdering. 

Bedömning - vad och hur

Det som kommer bedömas är hur väl du följer instruktionen, och utvecklar din kunskap i tekniken att sticka. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att testa på garntekniken stickning. Efter avslutat område ska du ha:

- stickat en provlapp

- skapat en produkt i stickteknik


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Matriser i planeringen
Matris textilslöjd 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback