Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Trollbröllop

Kärna fritidshem - använd inte!, Kungälv · Senast uppdaterad: 10 april 2018

Under tre veckors tid har barnen fått arrangerat ett bröllop i vår sagovärld. Vi har gått från att träffas till att vigas.

I vår Sagovärld som vi jobbar med varje vecka så har två troll fått hjälp med att hitta varandra och fatta tycke för varandra. De har hittat varandra för att barnen ritat bilder som efterlysning och satt upp ut på skolans lokaler. Barnen har lekt "vem tar vem" där man klurat ut vem som är vem och vem tycker om vad. Förberedelser till bröllopet fick barnen hitta på var de ville hjälpa med. Det blev altare, ringar av pärlor, röd matta av hoppmattan, filmkamror, girlander, muffins, musikanter. 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback