Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Barn- och ungdomsförfattare

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 april 2018

Vi ska lära oss mer om några barn- och ungdomsboksförfattare och om hur det är att vara författare. Arbetet kommer att avslutas med en muntlig redovisning.

Målet med undervisningen är att...

Vi kommer arbeta med att kunna läsa olika texter och känna igen olika barn- och ungdomsförfattare. 

 • få kunskaper om några kända svenska barn- och ungdomsboksförfattare
 • presentera en författare
 • faktasökning
 • sammanfatta fakta i egen text
 • planera
 • läsa och förstå olika texter

Så här ska vi arbeta...

 • lärarledda genomgångar
 • textläsning
 • faktasökning
 • faktatextskrivning 
 • planering av redovisning

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • redovisa arbetet inför grupp
 • skriva en faktatext 
 • vara delaktig under arbetets gång

Jag kommer att bedöma detta genom att följa elevens arbete och redovisning. Jag kommer också att observera hur delaktig du är i arbetet. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Kända barn- och ungdomsförfattare
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback