Skolbanken Logo
Skolbanken

Fåglar

Skattkistans förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Barnen i gruppen har skapat ett stort intresse för fåglar. Intresset väcktes genom en fågelbok där man kan kolla in fåglar och lyssna på fågelns läte.

Detta vill vi utveckla:

  • Barnens intresse för fåglarna i vårt närområde.
  • Att barnen känner igen fåglarnas läten och kan koppla det till en fågel
  • Barnen förståelse för fåglarnas kretslopp och hur fåglar lever.

 

Så här ska det gå till:

Det började med att någon av barnen började titta i en fågelbok där man kan titta på en bild på fågeln samtidigt som man lyssnar till fågelns läte. Detta väckte intresse hos fler och fler barn i gruppen och snart ville nästan alla vara med och lyssna på fåglarna. Utifrån detta intresse tänkte vi uppmuntra barnens intresse och utveckla deras kunskaper om fåglar och deras sätt att leva. Detta tänkte vi göra genom promenader i närområdet där vi studerar och lyssnar till fågellivet. Vi diskuterar tillsammans med barnen hur fåglar lever och blir till. Utifrån observationer vi gör och efter barnens intressen under promenaderna och i verksamheten i övrigt skapar vi aktiviteter. Då barnens intresse för sång och skapande är stort kommer det att bli en del av detta också.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Vi dokumenterar med bilder. Genom diskussioner med barnen följer vi deras intresse och observerar vad de lärt och vill veta mer om.

Hur blev det?

     

5/4:

Vi gick på promenad för att mata ankorna. På vägen dit och hem passade vi på att studera och lyssna till fågellivet runt omkring. Vi fick bland annat se skrattmåsar, änder, kråkor och gäss. En skrattmås satt och tittade på oss uppifrån en lyktstolpe. Idag fanns det inte så många änder utan flest skrattmåsar som var hungriga, några få änder var där i alla fall. Vi studerade och diskuterade även fågelbon som vi hittade i träden. Det blev många givande diskussioner om fåglar och vi fick möjlighet att lyssna till deras läten. Det märks att intresset för fåglar är stort hos barnen då de verkligen var fokuserade och kunde stå länge och studera fåglar och lyssna efter läten när vi letade och hittade fåglar. På vägen hem fick vi möjlighet att se gäss som flög och de lät verkligen mycket.

10/4:

         

En saga om en fågel som blivit av med sitt bo berättades. Den handlade om hur fågeln flyttade in i sitt bo, lade ägg, ungar kläcktes, mamman matade och till sist lär hon dem att flyga. Alltså fick barnen följa hur ägg blir till fågelunge och när de blivit stora nog att flyga så lär fågelmamman dem det. Barnen visade intresse och efter sagan var det några barn som fortsatte att studera bilderna och diskuterade och ställde frågor om bilderna och fick vidare förklaringar om hur det fungerar. Bilderna sitter nu kvar på väggen så att barnen i fortsättningen själva kan studera och diskutera runt bilderna. Barnen kan diskutera tillsammans med kompisar eller med en vuxen.

12/4:

 

          

Skapande: Barnen har fått börja på att skapa egna fåglar efter sina önskemål. Några har börjat måla på sina fåglar som sedan ska bli fåglar allt efter barnens egna fantasier. De har målat toalettrullar i den färg de önskar och ska sedan göra dem färdiga så att de liknar fåglar enligt deras tankar. Favoritfågeln på Rubinen är ugglan hos många av barnen, då de älskar ugglans läte och nog också tycker att det är en ståtlig fågel. Därför fick några barn tillverka egna ugglor som de själva fick välja färg, ögon och utseende på.

17/4:

 

   

Trädmålning: Vi ska göra ett gemensamt fågelträd på Rubinen där alla barnen ska få göra vars en egen fågel i trädet som ska hänga på Rubinens vägg. Idag började barnen måla trädstammen brun. De målade och målade  och till sist fanns det inte en vit fläck på pappret! Då var vi tvungna att sluta eftersom pappret blev så slitet att det höll på att gå i sönder. Barnen tycker verkligen att det är roligt att måla.

19/4:

     

Vi har varit på promenad för att leta pinnar som vi ska bygga fågelbo med tillsammans med barnen. Vi hittade en del pinnar, men också sniglar samt lite diverse saker att hitta på under promenaden. En fjäder från en fågel hittade vi också som vi laminerade och hängde upp på rubinens vägg. Dessutom såg vi också en del fåglar, bland annat en duva och som ett barn sa: en fågelmås (skrattmås). Det märks att barnen snappar upp fåglarnas namn och börjar lära sig en del fågelnamn. De känner igen de olika fåglarna och visar ett stort intresse av att veta vilken sorts fågel det är

Att springa, hoppa och leka i grushögar var också roligt.

Vårt träd på Rubinen har nu blivit färdigt och väntar på att barnens fåglar ska komma upp i det.

24/4:

                        

Några av barnen har fått börja tillverka fåglar som ska hänga i vårt träd på Rubinen. Barnen fick själva välja vilken färg de ville ha på sin fågel. Ett av barnen valde rosa färg, då vi inte hade någon färdig färg var vi tvungna att tillverka egen. Barnen fick fundera på hur vi skulle göra och så småningom fick de se att röd och vit blir rosa. Barnet som önskade färgen fick också bestämma vilken nyans hon ville ha på den rosa färgen. På så vis fick vi också möjlighet att se att ju mer vit färg desto ljusare nyans. När färgen var till belåtenhet målade vi händerna rosa och tryckte händer på ett papper som sedan ska bli fåglar till vårt träd.

Barnen fick också måla toalettrullar som ska bli fåglar till vårt blivande fågelbo. De fick möjlighet att välja ny färg om de ville, men alla valde samma färg som innan så de hade förmodligen valt sin favoritfärg från början. När jag frågade vilken färg de ville ha var det ingen som behövde tänka på det utan sa direkt vilken färg de ville ha. Barnen är duktiga på färgerna och känner till de flesta färgerna nu. Att måla är bland det bästa barnen vet och de trivs när de får göra detta. Dessutom blir det många fina diskussioner under tiden.

26/4

                                      

Ett fågelbo har byggts av materialet vi var ute och plockade på vår promenad tidigare. En fågel har flyttat in och har lagt ägg i sitt bo....

Barnen har visat mycket nyfikenhet inför boet och det har förts många diskussioner runt det, barnen går ofta dit och kikar. Vi har pratat om att fåglarnas bo kan se olika ut beroende på vilken sorts fågel som byggt det. Ibland är det av gräs som vårt bo är byggt av, men de kan också bygga av lera eller grenar. Vi har tittat på lite bilder om hur ett fågelbo kan se ut tidigare.

Vårt fågelträd har nu också börjat få fåglar i form av barnens händer. Det fylls på allt eftersom barnen blir färdiga med sina fåglar. Många har också gjort färdigt sina fåglar av toalettrullar som de målat och dekorerat efter egna önskemål. Vi kommer att fortsätta med fågeltillverkning en tid framöver så att alla barn får möjlighet att göra färdigt sina fåglar.

Analys:

Vårt projekt med fåglar har blivit populärt hos barnen. Barnen har visat ett stort intresse och frågat mycket. De uppmärksammar fåglarna i vårt närområde och frågar ofta vilken sorts fågel det är eller säger själv vilken sorts fågel de ser. Det finns ett intresse hos många av barnen att lära sig de olika fågelsorterna och många av barnen kan nu benämna fåglarnas sort och säger inte längre bara att det är en fågel utan också vilken sort det är.

Promenaderna i närområdet har varit både lärorika och givande hos barnen men har även gett oss pedagoger många givande tillfällen. Det har funnits möjligheter till diskussioner och upptäckarglädje. Barnen lyssnar och letar efter fåglar på våra promenader, men får också möjligheter att upptäcka andra saker i vårt närområdet och tillfälle att utnyttja naturens övriga utmaningar och upplevelser.

Att skapa fåglar har också varit populärt. Barnen älskar att måla och pyssla. Det var uppskattat att samla pinnar och gräs till vårt blivande fågelbo under promenaderna. Däremot var tanken att barnen skulle få göra var sitt fågelbo, men vi insåg att detta kanske skulle bli lite för komplicerat att få ihop och inte alldeles lätt att göra. Det blev däromot bra diskussioner om hur olika fågelbo kan se ut och hur fåglarna bygger sina bo av olika material. På vår avdelning har vi gjort ett fågelbo av gräs. I vårt träd på Rubinen sitter nu de färdiga fåglarna som barnen tillverkat och barnen har möjlighet att beundra dem och brukar ibland leta upp sin fågel.

Vi har också sjungit om fåglar och lärt oss en ny sång om favoritfågeln ugglan. Att sjunga är alltid uppskattat i barngruppen.

Genom detta projekt kan vi se att vi väckt ett stort fågelintresse hos barnen och man kan höra vid diskussioner att de lärt sig en hel del om fåglar. Fågelintresset finns fortfarande kvar hos barnen stora som små....

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback