Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Hälsotema FRIPP

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 15 maj 2018

Vi skall under våren 2018 försöka att gå till Paris med eleverna på fritids i F-6. Detta skall vi göra igenom att använda oss utav stegräknare som eleverna själva skall ha på sig och igenom dem skall vi försöka samla in 2 280 000 steg till Paris

1.a Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas. 

 

Vi anser att motion är viktigt för att orka i vår vardag och vi önskar att eleverna ser detta som något roligt istället för ett problem.

Vårt mål är att eleverna kontinuerligt utmanas genom att de inspireras till nya upptäckter inom området.

Vårt mål är att eleverna skall våga utforska och ha tilltro till sin egen förmåga att lära. 

1.b Mål i styrdokumenten: 

- Kommunicera  med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften. Lgr 11 s.25
- Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle samt röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. Lgr 11 s.25
- Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. Lgr 11 s.26

 

1.c Följande av elevernas intressen, initiativ och behov kan integreras: (undervisning och arbetsformer)

Vi vill skapa gemenskap och det gör vi genom att ha gemensamma lekar på fritids och i idrottshallen som handlar om samarbete. 

 • Hur ska vi genomföra det?  Eleverna uppmuntras att röra på sig på olika sätt,vi har köpt bollar,hopprep och de får gärna promenera. Vi ordnar "Vårruset" på Fritidshemmens dag den 8 maj. Alla deltar på sina villkor.

 • Vi har olika delmål på vägen som en motivation. Det första delmålet är ?

 • Vi kommer att försöka lära oss så mycket vi kan om Frankrike bl a igenom att låna skolans fransklärare och träna på franska ord och även igenom att bygga upp saker som finns i Frankrike t ex Eiffeltornet av kaplastavar och äta fransk mat. Vi planerar att ha en picknick som avslutning där vi bjuder in föräldrarna och äter baguetter, vi ska också ha en maskerad där eleverna gjort egna masker.

 • Vi anpassar aktiviteterna utifrån de yngre/äldre elevernas intresse och behov där de gjort en lista på allt de vill göra ? Vad för lista ?

 • Vi har ofta samlingar där eleverna får komma till tals,vi har en förslagslåda där de kan önska aktiviteter m m 

Elevernas förslag: 

 

1d. Detta vill vi att eleven skall förstå: 

 • Vi vill att eleverna förstår varför det är bra att röra på sig och att det även är kul. 

 • Vi vill att eleven utvecklar sin förmåga att tro på sig själva och sin förmåga till att lära nya saker.

1e. Vilka förmågor utvecklar eleven? 

 • Eleven utvecklar sin förmåga att våga testa nya saker. 

 • Eleven utvecklar sin förmåga att ha ett långsiktigt mål sig samt samarbeta på vägen och kommunicera på olika sätt.

 

1f. Fritidslärarens förhållningssätt: 

Vi använder oss av olika sätt när vi vägleder och lär våra elever. Vi använder oss av mognadsteorin vilket innebär att pedagogens roll är mer observerande och avvaktande då miljön är tillåtande och inspirerande för kreativitet och utforskandet av nya kunskaper.

Vi använder oss även utav klassisk didaktik då vi har styrda aktiviteter med mer kortvariga målresultat som t ex planerade idrottslekar och andra lekar  i syfte att öka sin lust till motion. 

Vi är olika pedagoger och använder oss av olika uttrycksformer i våra sätt att arbeta. Detta gör att vi kompletterar varandra och låter våra elever utforska mer i sitt lärande.  

2. Utvärderingen 


2.a.  Vad är det som ska utvärderas?

 • Vi i personalen skall utvärdera vårt arbete,finns det var något som kunde blivit bättre i vår planering av temat ?Detta gör vi igenom att ta upp det under våra fritidsplaneringar efter vi gjort utvärdering på hur eleverna tyckt att det vart. Vi granskar därefter vårt arbete och ser om vi kunde gjort något bättre eller om vi gjorde något sämre som går att fixa tills nästa gång.

 • Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång?

 • Var alla delaktiga ?

  2.b Hur ska utvärderingen göras?

 • Vi kommer under ett fritidsmöte att diskutera om vi kunde gjort något annorlunda för att bidra till elevernas lärande och vi  planerar att ha en fritidssamling och utvärderar hur vår väg till Paris fungerade.
  Vi kommer under utvärderingen tagit hjälp av en matris där vi kollar om eleverna uppfyller målen vi önskar att de skall nå. Eleverna kommer att få svara på en Ipad om hur de tyckt att vår resa till Paris vart. Vi kommer att dokumentera vårt arbete igenom filmer och bilder. 

3. Aktivitetsplan- Hur skall vi genomföra det? 

3 a. Aktiviteter 

Vi kommer att använda stegräknare alla dagar. Pärlans fritidshem innan mellis och Diamantens fritidshem efter mellis. När vi nått våra delmål kommer det att ske en överraskning som vi presenterar då. Vi kommer att ha styrda lekar och pyssel på torsdagar då vi använder oss av kapplastavar, målning, pärlplattor mm. Vi kommer även ha en tipsrunda och kahoot som vi i personalen presenterar. 

3 b. Lärandemiljö

Vi använder oss av klassrum igenom lek och aktiviteter, fritidslokalerna, verkstaden där vi kan testa olika pyssel, skolgården och även idrottshallen där vi har olika aktiviteter på olika dagar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback