Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Svenska åk 7: Boken Blåögd - muntligt boksamtal

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 11 april 2018

Vi läser boken "Blåögd"och jobbar med att tillgodogöra oss texten för att förstå, analysera och knyta an litteraturen till den egna verkligheten samt för att diskutera och analysera de ämnen boken tar upp.

Syfte

Under detta arbetsområdet jobbar vi främst mot:

Centralt innehåll

 

Du kommer att få ett lässchema som du följer. Varje tisdag diskuterar vi det som du haft i läsläxa till just den veckan. Detta kommer ske såväl muntligt som skriftligt. När du läst klart boken kommer du få en avslutande muntlig och skriftlig uppgift. 

Bedömning

Jag kommer i huvudsak att bedöma:

  • din förmåga att förstå och återge det väsentliga av det du läser
  • din förmåga att reflektera/analysera kring budskap/temant i boken
  • din förmåga att utifrån egna erfarenheter och åsikter diskutera/resonera kring personerna/händelserna och de teman som tas upp i boken
  • din förmåga att resonera/dra slutsatser kring vad som har präglat boken och författaren

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Blåögd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback