Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Bokläsning och Recension

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 april 2018

Under ett par veckor ska du läsa en bok som du själv valt ut på biblioteket. Det ska vara en kapitelbok, antingen ungdomsbok eller vuxenbok omarbetad till lätt svenska. Du läser boken på lektionstid och hemma och skriver sedan en recension enligt anvisad mall.

Syfte med arbetet

  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska

Våra Mål

  1. Du ska ha läst minst en bok
  2. Du ska ha skrivit en recension om minst en bok enligt anvisad mall

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Tidsplan

Vi arbetar med detta under veckorna 34 - 38 2013

Redovisning

  • Inlämning av recension, renskriven på dator enligt mall.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du löst din uppgift med fördelning av texten.enligt mallen. Jag kommer också att bedöma hur du tolkar boken .och hur du formulerar dig i skrift

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Lgr11 bedömningsmatris 3, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback