Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7

Tyska åk 7

Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 11 april 2018

Planering för perioden mellan påsklov och sommarlov.

Syfte

Under läsåret arbetar vi med att utveckla din förmåga att: 

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och i olika slags texter,
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 Metod

Vi arbetar i Digilär och med olika typer av texter och media och tränar på att förstå och använda tyska.

 • du bygger ut ordförråd: vardagliga ord, fraser och idiomatiska uttryck
 • du övar grammatiska strukturer, bl.a. verb i nutid, dåtid och framtid
 • du förbättrar stavning, samt uttal/intonation
 • du läser och söker information om tysktalande länder och kultur
 • du övar på att lyssna/läsa och förstå autentiskt tal i dialoger, sånger och andra texter om enkla vardagliga ämnen
 • du utvecklar ditt tal i t. ex. presentationer, samtal och diskussioner
 • du tränar på att utveckla din språkliga säkerhet i muntlig och skriftlig kommunikation.

Bedömning

Läraren vet att du kan, när du visar...

 • din förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt
 • din förmåga att förstå vad andra säger
 • din förmåga att förstå innehållet i olika slags texter
 • din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare och syfte
 • din förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
 • din förmåga att ta ansvar för din språkinlärning
 • din förmåga att använda strategier så att kommunikationen fungerar

Bedömning sker kontinuerligt med betoning på lektionsaktivitet (visade kunskaper), temaområden och inlämningsuppgifter, med inslag av läxförhör och prov (bl.a. från Skolverket), presentationer, dialoger mm.

Perioden påsklov till sommarlov

Under perioden mellan påsklov och sommarlov kommer vi särskilt att arbeta med kapitel 4 i Digilär. Vi kommer att ha ett samlat test på modala hjälpverb, ackusativobjekt och perfekt.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback