Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Ekologi

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig om den vetenskap inom biologin som berör hur olika organismer samverkar med varandra och med den omgivande miljön.

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

  • vad ett ekosystem är
  • hur organismer samspelar, konkurrerar och anpassar sig till omgivningen.
  • kretslopp: energi och ämnen förflyttas mellan olika organismer inom ett ekosystem.
  • begreppen näringskedja, näringspyramid och näringsväv.
  • hur ekosystem kan påverkas och vilka konsekvenser det får. 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

Ekologi, ekosystem, biotiska och abiotiska faktorer, population, biotop, habitat, konkurrens, anpassning, ekologisk nisch, kretslopp, producent, konsument, nedbrytare, näringskedja, näringspyramid, näringsväv, biologisk mångfald, kväve, fosfor, övergödning, överfiske

Arbets

sätt

Vi kommer att: se film, genomgångar, läsa faktatexter, arbeta med uppgifter, enskilt och i grupp, diskutera och samtala

Bedömning

Bedömningen görs utifrån:

  • samtal och diskussioner på lektionstid
  • Skriftligt prov

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • Se samband
  • Föra resonemang
  • Visa din kunskap genom att använda och förstå biologiska begrepp.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback