Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

5

Energi

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Varför lyser lampan? Varför är det två hål i väggen? Kan energin ta slut?

Kunskaper och förmågor att utveckla:

 

  • Analysförmågan

Du kommer få öva på, och visa att du kan beskriva hur man får en koppling att fungera. Du kommer träna på att kunna föreslå lösningar då en koppling inte fungerar.

  • Kommunikativa förmågan

Du kommer att få öva på, och visa att du kan, samtala och diskutera kring arbetsområdets innehåll tillsammans med dina kamrater.

  • Procedurförmågan

Du kommer att öva på att utföra enkla kopplingar och att dokumentera dina resultat.

  • Begreppsförmågan

Du kommer visa att du kan använda begrepp inom området:

energikälla, energiprincipen, fossila bränslen, generator, sluten krets, isolator, växthuseffekt, kraftverk, förnybar energi, icke-förnybar energi

 

 

 

 

 

 

Så här arbetar vi:

 Vi kommer att arbeta med laborationer som vi genomför i par och i grupp. Vi kommer då att undersöka den slutna kretsen, ledare, isolatorer, olika slags kopplingar. Vi kommer också undersöka hur förnybar energi fungerar. Under arbetets gång kommer vi även att ha gemensamma genomgångar och titta på filmer inom området.

Bedömning:

Dina kunskaper inom området bedöms genom hur du arbetar med uppdragen, deltar i diskussioner och genom prov.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Matriser i planeringen
Matris - energi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback