Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 april 2018

När man är barn tycker man ibland att det är jobbigt att inte få vara med och bestämma olika saker. Vem bestämmer egentligen i vårt samhälle? Hur kan man göra för att påverka det som bestäms både i skolan, hemma och i hela landet? Går det? Vad betyder egentligen orden demokrati och diktatur?

Planering och undervisning för arbetsområdet

Under några veckor arbetar vi med detta i samhällskunskap. Vi ska lära oss vad som är skillnaden mellan en demokrati och en diktatur. Hur kan vi påverka beslut på olika nivåer, både i skolan, i kommunen och i Sverige? 

Vi lär oss begrepp som demokrati, diktuatur, författning, stat, majoritet, minoritet, yttrandefrihet, värden, principer, censur och korruption.

I grupper kommer vi att "hamna på en öde ö" och där ska varje grupp tillsammans och på ett demokratiskt sätt komma överens om olika saker såsom flagga, namn, regler osv. 

Vi ser en filmserie - "Dröm om demokrati" samt filmen "Demokrati" i filmserien "Så funkar Sverige"

Hur kan man använda sig av social medier för att påverka när demokratiska beslut ska fattas? 

Under arbetets gång och när vi har avslutat området:

  • vet du hur man tar ett demokratiskt beslut i klassrådet och elevrådet.
  • kan du resonera kring vilka demokratiska värden och principer som är viktiga för en demokratisk beslutsprocess.
  • kan du ge några exempel på skillnaden mellan att leva i en demokrati eller en diktatur samt ge några exempel på länder där det finns diktatur.

Bedömning

När vi arbetar visar du genom diskussioner och uppgifter att du förstår hur man kan påverka beslut på olika nivåer. Detta gör du genom att delta när din grupp hamnar på en öde ö. I era diskussioner och ert arbete visar ni att ni förstår hur ett demokratiskt beslut måste tas i en grupp. Du visar även dina kunskaper om vilka värden och principer som krävs, då ett demokratiskt beslut ska tas på skolan genom att du deltar i klassråd. Där har vi bl a omröstningar och majoritetsbeslut och alla får möjlighet att säga sin åsikt.


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback