Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6

"Sopsorteringsmaskin"

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 11 april 2018

I dag konsumerar vi mängder av varor men vad händer med alla prylar när de blir sopor? Hur fungerar våra sopstationer? Några idéer för hur en framtida maskin som sorterar våra sopor skulle kunna fungera.

Undervisningens mål

När du arbetat med det här området ska du:

- förstå varför det är viktigt för vår miljö att vi sorterar våra sopor

- skissa och bygga en maskin som sorterar olika soppåsar

 

 

Ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda

- sopsortering, sopsorteringsstation, miljö, kartong, limpistol

 

Undervisning


För att du ska lära dej så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 

- titta på bilder, samtala och diskutera.
- skissa
- bygga
- diskutera och redovisa i helklass


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
Teknik åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback