Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Geometri Matteborgen 4B år 4

Hedens skola, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Under området med geometri kommer vi att arbeta praktiskt tillsammans och enskilt i matteboken. Vi kommer att mäta och lära oss om omkrets och area och Vi kommer lära oss om vinklar, månghörningar, och skala. Vi kommer även att lära oss olika matematiska begrepp och lära oss att använda de korrekta matteorden, t.ex. triangel istället för trekant o.s.v.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Innehåll

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

  •  avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.

  •  namnet på olika månghörningar.

  • förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
  • förstå och använda skala.

 

 

Undervisning/arbetsformer

Vi kommer under perioden jobba med praktisk matte varvat med eget arbete i matteborgen samt diskussioner med kamrater. Varje vecka kommer vi ha genomgångar tillsammans i helklass/grupp.

Bedömning

  • Engagemang och ansvar i det individuella arbetet.
  • engagemang och ansvar i praktiskt arbete i grupp.
  • Diagnoser.

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter