Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

LM FRIPP - SPA

Ladugårdsmarken, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 april 2018

SPA på alla avdelningar. Tillsammans med fritidspersonalen ska varje avdelning ansvara för att planera och utföra en spa-aktivitet.

Ladugårdsmarkens SPA

F-klass: Ryggmassage med massagebollar
1:an: Handmassage
2:an: Flätor och nagelsalong
3:an: Yoga

Tillsammans med pedagogerna väljer varje grupp en aktivitet som de vill ansvara för. Eleverna får sedan hjälp att planera och strukturera verksamheten och sedan genomför eleverna det. 

Syfte:

Mål:

Se kopplingar nedan.

Förståelse:

Förmågor:

Utvärdering

Hur ser vi lärandet?

  • Delaktighet
  • Oro blir trygghet, nyfikenhet och lugn/harmoni
  • samtal både mellan elever och mellan elev och pedagog
  • ökat självförtroende
  • ansvarskänsla, samarbete

Hur utvärderar vi?

  • Samtalar med grupperna och jämför
  • Våra observationer

 


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback