Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Biologi, kroppen

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 april 2018

Vad händer med köttbullen från att jag stoppar den i munnen tills att den kommer ut i toastolen? Vilka sinnen har vi människor? Vad är tinnitus? Vilka smaker kan vi känna? Hur fungerar hjärnan och nervsystemet? Dessa och många fler frågor kommer vi att söka svar på under temat kroppen och våra sinnen. Det här temat handlar om kroppen och dess organ. Du ska få lära dig om matspjälkningen, levern, njurarna, tänderna, celler, sinnena, hjärnan, droger och puberteten. Du ska få göra enkla undersökningar som du planerar och dokumenterar. Du ska få arbeta i grupp och göra en muntlig redovisning om kroppen.

Mål

 • våra viktigaste organ - var de är placerade, hur de fungerar och vissa samband i kroppen
 • matspjälkningen
 • kroppens energibehov
 • kroppens reningsverk
 • tändernas betydelse för hälsan
 • våra sinnen
 • våra sinnesorgan
 • hjärnan och nervsystemet
 • vikten av sömn
 • hur droger påverkar hjärnan och kroppen
 • vad som händer i kroppen när vi blir tonåringar och äldre

Arbetsbeskrivning

 • Läsa olika texter
 • Söka information på olika sätt
 • Göra experiment och undersökningar som vi dokumenterar
 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film, animeringar och 3D-bilder på Human 3.0
 • Samtala
 • Arbeta enskilt och i grupp

Bedömning

Jag kommer att bedöma:
- hur väl du kan söka information om kroppen från olika källor samt resonera kring källorna
- hur väl du kan delta i en diskussion om kroppen samt din muntliga redovisning
- hur väl du kan genomföra en undersökning, dokumentera den och resonera kring den
- hur väl du kan beskriva hur kroppen är uppbyggd och något organ fungerar 
- hur du använder de nya ord och begrepp du har lärt dig

Jag kommer att bedöma genom att läsa och lyssna på:
-dina resonemang och reflektioner i samtal, diskussioner i klassen och i grupper
-din redovisning om kroppen
-din dokumentation vid undersökningar

-dina skrivuppgifter om kroppen

 


Läroplanskopplingar

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
BIOLOGI kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback