Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Hunger Games, week 17-22

Smedingeskolan Norr, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

During the following weeks you will work with the movie "Hunger games". You will work with writing and speaking exercises. Finally, you are going to make a comparison between the text "Theus and the minotaur" and the movie.

Hunger Games

After watching the movie you will:

* Answer questions from the movie

* Improve your text (see response list below)

* Prepare for a discussion in groups 

* Read "Theus and the minotaur" and make a comparison to the movie

 

Schedule:

Week 16 -  Introduction and watching the movie

Week 17 -  Finish the movie and start working with questions

Week 18 -  Work with response list 

week 19 -   No lessons 

Week 20 -  PRAO

Week 21 -  Finish questions, work with response list and linking words, hand in at Unikum (Thursday), make the comparison part (Friday) 

Week 22 -  Hand in comparison (Thursday) 

 

 

 

Response list:

* Correct vocabulary in the sentence (she’s/her)

* Grammar mistakes (is/are, was/were, have/has, wordorder, verb tenses)

* Spelling mistakes (whit = with, to/too, your/you’re, its/it’s, meat/meet

* Spoken and written language (gonna-going to, wanna-want to, you-u)

* Then make sure you have; - a capital (stor) letter in the beginning of every sentence and capital letter on I in a sentence. - dot (punkt) in the end of every sentence - Not too long sentences, use dots and commas

* If you use abbreviations (förkortningar) (it’s, wasn’t etc., make sure you put the apostrophe in the right place (not its). If you are unsure about how to use abbreviations, just write it is, was not etc.

* Look for variation in your text How to begin a sentence (not too many I, he, she) You mustn’t begin a sentence with and, because etc. (these are linking words).

* Use a variation of difficult words and expressions.

* Look for correct preposition words, i.e. angry with (not at), look at (not on).

OBS! Before you hand in your text you let at least (minst) one person read your text!

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Comparison
Questions to the movie, Hunger games
Assignments according to the syllabus, Hunger games

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback