Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

SO/Geografi: Världen

Vikaskolan, Falun · Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Vad heter världsdelarna och de stora världshaven samt var finns de på kartan? Vi skall nu studera världskartan och vad den visar för något. Ni ska få möjlighet att lära er världsdelarnas och världshavens namn och placering samt få mer kunskap om vädersstreck och att använda en karta.

Centralt innehåll

Du skall utveckla dina kunskaper kring världsdelarnas läge samt kunna placera in världshaven på kartan.

Arbetssätt

Läsa faktatexter i läroböcker eller på internet.
Använda sig av kartbok/atlas.
Skriva olika typer av texter.
Skapa egna bilder och kartor.
Se filmer om olika platser i världen.

Kunskapskrav

Eleven ska kunna:
- världsdelarnas namn och beskriva deras position på världskartan
- världshavens namn och beskriva deras position på världskartan

Bedömning

Eleven ska kunna besvara frågor gällande världsdelarna och världshaven, t.ex. dess placering på en karta eller jordglob.
Muntlig och skriftlig redovisning om en världsdel i samband med ett aktivt deltagande under grupparbete.


Läroplanskopplingar

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback