Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Bråk och procent kap 4 - 7F

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Tal i bråkform användes långt innan man kunde räkna med decimaltal.

Centralt innehåll

Bråk och Procent. Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalfarm vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer. Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer inom olika ämnesområden

Bloggen med veckoplanering och länkar hittar du här

Begrepp

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • bråkform
 • blandad form
 • likvärdiga bråk
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • enklaste form
 • procent
 • procentform
 • decimalform
 • andel
 • delen
 • det hela

 

Metoder, Elevens mål

 • förstå orden täljare, nämnare och bråk, likvärdiga bråk
 • växla mellan blandad form, bråkform, decimalform samt procentform
 • addera och subtrahera bråk
 • multiplikation av bråk och heltal
 • jämföra storleken på olika bråk
 • beräkna andelen
 • räkna med procentUndervisningens innehåll, (arbetssätt, arbetsformer)

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete i boken och i nomp.se
 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla)
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömningBedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

se elevmatris

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

- Att skriftligt/muntligt kunna förklara de matematiska begreppen vid prov

- Att muntligt/skriftligt redovisa någon problemlösningsuppgift

- Att muntligt/skriftligt kunna redovisa en fördjupningsuppgift


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
År 7 bråk och procent
Bedömning av prov bråk och procent
Uppgifter
Matteträning vecka 17
Matteträning vecka 16
Matteuppgifter vecka 18
Prov - Bråk och procent
Prov på grundläggande matematikkunskaper för åk 7
Redovisning av en skriftlig fördjupningsuppgift