Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Klassiska äventyr

Stadsskogenskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 20 april 2018

I Klassiska äventyr lyssnar vi oss genom medeltiden fram till romantiken. Vi pratar om hur musiken kunde låta just så som den lät och hur samhället påverkade detta. Vi spetsar också öronen och lyssnar efter vilka instrument som användes under de olika musiktiderna.

I Klassiska äventyr använder vi oss av ett arbetshäfte som ni, elever, fyller i under genomgångarna. Vi lyssnar mycket på musiken och funderar på hur den faktiskt låter, vilka känslor och associationer som den framkallar och pratar om hur samhället påverkade den. 

Vi har också haft ett test, med syftet att förankra kunskapen som du har tillgodogjort dig på lektioner och genom att lyssna och läsa på hemma. Jag har inte bedömt testet i nivåer i matrisen här nedanför utan försökt visa vilka kunskaper du har och hur du skulle kunna utveckla dig.


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Matriser i planeringen
Klassiska äventyr
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter