Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Våren

Klippan, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 1 juni 2023

Genom vårt projekt om våren vill vi väcka barnens intresse för att lära sig vad som händer i naturen under denna årstid.

Metod/innehåll

Vi ska titta efter vårtecken i naturen under våra skogsvistelser i tvärgrupper en gång i veckan. Då vi har en fantastisk utegård med naturen inpå knuten kan vi även följa vad som sker i naturen dagligen vid utevistelse.

Vi kommer att titta efter vårblommor, lövsprickning, insekter och andra småkryp men också fåglar och andra djur.

I skogen följer vi vad som händer i myrstacken.

Genom att vi har beställt fjärilspuppor kan vi följa fjärilens livscykel.

Barnen kommer att få så blomfrö och följa vad som växer upp.

Vi kommer att sjunga passande sånger, läsa sagor och faktaböcker, flano-sagor, se enkla filmer, måla, pyssla och mycket mer.

Genom anteckningar, fotografering och att filma kommer vi att dokumentera det vi gör. Vi kommer synliggöra barnens alster på avdelningen samt på Unikum i avdelningens blogg och på det enskilda barnets lärlogg.

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback