Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Procent år 7 Vt 18

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 14 april 2018

Vi arbetar bland annat med olika metoder för att lösa procentuella förändringar samt att skapa en bättre förståelse för procent.

Vad ni ska kunna efter arbetsområdet Procent

Grundläggande

Fördjupning

Arbetets gång

  • Genomgångar
  • Eget arbete
  • EPA

Bedömningstillfällen

Skriftligt prov; vecka 19. Måndag  den 7/5.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser i planeringen
Generell bedömningsmatris läsåret 17/18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback