Skolbanken Logo
Skolbanken

På väg mot sommaren 2018

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 15 april 2018

Under april och maj vaknar naturen till liv. Snödroppar och krokus syns i trädgårdarna. Tussilagon kryper upp i dikeskanten och i skogen runt skolan breder vitsipporna ut sig och björkarnas knoppar brister ut i skir grönska. Vi kommer att så frö i krukor för att se vad som behövs för att de ska gro, växa och trivas. Att vistas i naturen är viktigt för se vad som händer under våren. Detta kommer att inspirera oss fram till skolavslutningen i juni. Snart blir det sommar!

Syfte

 Eleverna ska under temat ges möjlighet att:

 • utveckla sin kunskap om närmiljön
 • studera det som växer 
 • få olika sinnesupplevelser från naturen
 • utveckla sin motorik och koordinationsförmåga 
 • delta och medverka i  uteaktiviteter som är förknippade med våren
 • tillägna sig nya ord och begrepp  
 • skapa bilder inspirerade av våren

 

 

Centralt innehåll

I arbetsområdet behandlas följande innehåll:

I undervisningen kommer vi att:

 • leta efter vårtecken runt skolan
 • Vara ute i skogen för att leta efter vårblommor, småkryp och leka.
 • använda luppen för att studera växter och småkryp.
 • plantera växter/frön
 • titta på filmer från www.ur.se och www.sli.se som handlar om våren - sommaren.
 • läsa böcker om våren. 
 • använda olika lekmaterial på gården. Blåsa såpbubblor, hoppa hage, testa hopprep, spela fotboll och kasta frisbee.
 • bygga en koja i skolskogen
 • skapa bilder inspirerade av våren
 • delta i Skansenloppet i Falkenberg den 2:e maj.

Vi kommer bedöma din förmåga att delta och medverka i :

 • våra uteaktiviteter i närmiljön (leta vårtecken, titta på växter och småkryp)
 • våra skolgårdsaktiviteter 
 • att plantera
 • att skapa bilder inspirerade av våren.
 • samtal utifrån filmer, böcker och bildmaterial om årstiderna, främst våren och sommaren. 
 •  
 • Du visar vad du kan genom att:
 • visa intresse, delta eller medverka när vi tittar på växter och småkryp på våra utflykter i närmiljön.
 • använda luppen eller förstoringsglas för att se på det som växer och lever i sjö och på land.
 • visa intresse, delta eller medverka när vi planterar.
 • visa intresse, delta eller medverka i våra skolgårdsaktiviteter.
 • titta och samtala kring filmerna på UR/SLI med hjälp av tal/tecken/bildstöd.
 • visa intresse, delta eller medverka i samtal om innehåll och handlingen i böckerna om våren med hjälp av tal/tecken/bildstöd.
 • visa intresse, delta eller medverka i framställandet av vårbilder.

 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.

Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.

Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel odling, djurhållning och olika former av tillverkningsindustri. Deras betydelse för elevens dagliga liv.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.

Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vårfilmer

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback