Skolbanken Logo
Skolbanken

NTA Ljus

Förskolan Lärkan, Ludvika · Senast uppdaterad: 20 april 2018

Vad är ljus? Varför behöver vi ljus? Vi kommer att utföra enkla experiment med hjälp av materialet i NTA-lådan och utforska och diskutera fenomenet ljus.

BAKGRUND Varför?

Alla förskolebarn i den äldre åldersgruppen i Ludvika kommun ska erbjudas att få prova på enkla experiment inom NTA (Natur och teknik för alla). Det finns fyra teman: ljud, ljus, luft och vatten. Vi vill på ett lekfullt sätt stimulera barnens intresse för naturvetenskap. Förra terminen hade barnen tema Luft och nu är det dags för tema Ljus.

MÅL

Förutom de kopplade läroplansmålen nedan vill vi genom enkla experiment och diskussioner utmana barnen att våga reflektera och uttrycka sig utan att de ska känna att de måste komma med ett rätt svar. Vi får också in språkträning och kommunikation.

METOD

Vi kommer att arbeta i smågrupperna som barnen är indelade i på förmiddagarna. Detta för att barnen ska få större utrymme för reflektioner och diskussioner. En pedagog som har gått utbildningen i NTA Ljus kommer att vara huvudansvarig. Vi kommer att göra enkla experiment med hjälp av t ex reflexer och ljus/skuggor. Barnen kommer att få berätta vad de tror att ljus är och varför vi behöver ljus. Vi kommer att använda oss av materialet i NTA-lådan (ex ficklampor, lakan, reflexer).

DOKUMENTATION

Vi kommer att föra anteckningar om barnens diskussioner och fotografera experimenten. Barnen får varsitt lärloggsinlägg i Unikum

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Ansvarig pedagog reflekterar och utvärderar under temats gång. 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback