Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Multiplikation och division åk4 vt -18

Vänge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 april 2018

I detta kapitel lär vi oss om multiplikation och division och sambandet mellan de räknesätten. Vi övar, spelar och tränar också på dator hur de två räknesätten fungerar.

Elevens mål

Du ska kunna:

 • lösa problem på olika sätt
 • visa och förklara hur du har löst problemet
 • veta om ditt svar är rimligt och varför
 • begreppen faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot
 • multiplicera större tal med någon räknemetod
 • dividera med varje talsort för sig
 • se sambandet mellan multiplikation och division

 

 

Arbetssätt/Undervisning

 • Eget arbete på bok och lösblad
 • Spel och mattelekar
 • Genomgångar och diskussioner
 • Dator

 

Bedömning

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång.

I slutet kommer vi göra ett test på dina kunskaper.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback