Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 5

Storytelling - write a Superhero story

Gluntens montessoriskola personal, Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 april 2018

Write a super hero story in English!

 

Superheroes are hiding among us! On most days they look just like normal people. But what nobody knows is that they have a secret: a magic power that they can use to do amazing things!

If you were a superhero, which super power would you have? Who would be your enemy? Who would you help?

The coming two months you will create a story about superheroes / superpowers. Together we will learn the art of storytelling, how to write a good story, with strong characters, interesting places and a lot of action. You need to use the Vocabulary and Grammar that we have been working with this spring. You will work together with a partner. You can choose to make an E-book, a movie or a theatre play. In the end you will present your story to the class. 

The storytelling project will run from Week 16 to Week 22. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
Storytelling - write a Superhero Story
Uppgifter
Vocabulary from the Magic Finger 1
Vocabulary from The Magic finger 3
Vocabulary from The Magic finger 2
Vocabulary from The Magic finger 3
Vocabulary from the Magic Finger 1
Vocabulary from The Magic Finger 3
Vocabulary from the Magic Finger 2
Vocabulary from the Magic Finger 1
Vocabulary from the Magic Finger 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback