Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Sommar, år 1

Raus Planterings skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 16 april 2018

Vad är sommar? Hur kan det se ut och vad tänker du på när du hör ordet sommar? Känner du igen två av våra vanligaste, vilda bär i Sverige? Vad är en insekt och hur kan ormar/spindlar se ut? Detta och lite till kommer du få veta.

Vad ska vi lära oss?

Undervisningen i ämnet biologi ska bl.a syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Vi kommer......
* att känna igen årstiden sommar och i samtal kunna berätta/ge exempel på några   
   kännetecken.
* att känna igen några av de vanligaste vilda bären, vad 
   de heter.
* att känna igen några av de vanligaste insekterna vi har i vår natur och 
   vad de heter.
* att känna igen några av de ormar som finns i Sverige, hur de ser ut och 
   de heter.
* att känna igen någon spindel vi har i Sverige, hur den/de ser ut, lever och vad de 
   heter.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi lär oss genom att;

*
vi tittar på film
* vi går till skogen och undersöker vad som finns där
* vi läser faktatexter, tittar på bilder och pratar om vad vi sett/läst
* vi skriver och ritar.

Vad kommer att bedömas?

Om du kan;

 
* känna igen årstiden sommar och i samtal kunna berätta/ge exempel på några
    kännetecken.
* känna igen några av de vanligaste vilda bären vi har i vårt land, vad
   de heter.
* känna igen några av de vanligaste insekterna vi har i vår natur och
   vad de heter.
* känna igen några av de ormar som finns i Sverige, hur de ser ut och vad
  de heter.
* känna igen någon spindel vi har i Sverige, hur den/de ser ut och vad de heter.
* Visa intresse och muntligt vara med och delaktig.

Hur får jag visa vad jag kan?

Du visar vad du kan genom att;

* vara aktiv och svara på frågor när vi har genomgångar
* muntligt svara på frågor i mindre/stor grupp.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback