Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Faktatext

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 16 april 2018

Vi ska nu träna på att skriva faktatexter. Du får lov att skriva om det som intresserar just dig.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska veta vilka typiska kännetecken en faktatext har. Du ska kunna söka och sammanställa information och på så sätt skriva din egen faktatext. Målet är också att du ska kunna ange och granska dina källor.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma om din text är uppbyggd som en faktatext. Jag kommer att titta på hur du har sökt information, om du har angett dina källor och om du granskat källorna. Språket är också en del av bedömningen.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer tillsammans i klassen att titta på olika faktatexter, samtala om hur de är uppbyggda och vad som kännetecknar en faktatext. 

Vi kommer sedan tillsammans i klassen att träna på att skriva en faktatext. Vi söker information och sammanställer den tillsammans.

Du kommer sedan att få skriva en egen faktatext utifrån ett ämne som du tycker är intressant. Du kommer att använda dig av böcker och internet i ditt sökande.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback