Skolbanken Logo
Skolbanken

Utvärdering Tecken som stöd

Höjdens förskola, Färgelanda · Senast uppdaterad: 16 april 2018

Vårt fokusområde om tecken som stöd

Resultat

Förskolan har erbjudit teckens som stöd genom olika sätt och under olika tillfällen i verksamheten, exempelvis via sånger och matramsor, veckans tecken och tecken för känslor, färg och bokstäver. Barnen använder själva tecken under olika tillfällen i verksamheten, de vill gärna lära sig mer tecken, de visar intresse för det. Några föräldrar har uppmärksammat att barnen använder sig av tecken hemma ibland och då frågat vad oss vad det betyder.

Genom observationer har vi uppmärksammat att barnen har intresse för tecken, de vill gärna lära sig mer och de använder sig av tecken själva i verksamheten.

Analys och bedömning

Många av barnen använder sig av tecken som stöd på eget initiativ exempelvis när de ska berätta vilken färg ett objekt har, vilken bokstav deras namn börjar på men också under matsituationerna vid matramsorna och vad maten har för tecken.

1. Det är oftast vid matsituationer som tecken kommer fram lättast och vid samlingar.

2. Vi har arbetat mycket med tecken i samlingar och matramsor. Två av oss har gått i lärgrupper för tecken som stöd. Det syns att barnen tycker det är roligt och det uppmuntrar oss att lära både oss och barnen nya tecken.

3. Genom observationer av barnen har vi uppmärksammat att de själva använder det och genom samtal med föräldrar som uppmärksammat att barnen själva använder det hemma.

Vi anser att resultaten är godtagbara då barnen visar nyfikenhet till tecken, de använder det spontant i verksamheten och hemma och vi arbetar medvetet för att få in det i verksamheten. Men vi känner att vi skulle behöva repetera tecken för känslor och att vi behöver arbeta mer med teckenappar.

Åtgärder för utveckling

Det som kan behövas är appar som fokuserar på tecken som stöd och att vi repeterar de olika känslorna, barnen kunde de väldigt bra när vi använde dem mycket. Men även peppa varandra att använda oss av det i vardagliga situationer tillsammans med barnen, exempelvis när man ber någon sätta sig ner.  

Det har fungerat bra att använda sig av tecken vid matsituationer och samlingar då alla barnen är samlade och vi kan göra dem tillsammans. Sånger och ramsor är det som har fångat barnen och oss bäst.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback