Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Deckare år 8

Medarbetarsamtal Ylva Engvall, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

I svenskundervisningen ska elever få komma i kontakt med olika genrer inom litteraturen. I det här arbetsområdet kommer du utveckla dina kunskaper om deckare och vad som är typiskt för den genren.

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts... Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften." (Lgr11 s 222)

Centralt innehåll

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

  • Vad en deckare är

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Vi utgår från Spegla språket 8 s 80-99 samt Textsamling 8.

  • Ha genomgång på vad som är typiskt för deckare samt vilka olika sorters deckare det finns
  • Ha genomgång på vad som ska ingå i en deckare
  • Vi analyserar en deckare med berättarkurva
  • Lära oss om några kända deckarförfattare från olika tider och olika delar av världen

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt

  • Genom diskussioner och analyser av det material vi läser under lektionstid.

Följande kommer att bedömas:

Se matris!


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback