Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Bild, Svenska

·

Årskurs:

F - 5

FRIPP Odling, Okome fritids

Okome skola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 1 oktober 2018

Under vår och höstterminen 2018 kommer vi att arbeta med odling. Hur kan man få någonting att gro? Vad behövs för att få grönsaker att växa? Vad kan växa på vår skolgård?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utveckla

 • Varför ska eleven lära sig detta? Vad ska eleven förstå? Vilka förmågor ska eleven utveckla

 

 • Målet med att odla ätbara grönsaker är att eleverna ska få en förståelse för varifrån vi får vår mat, hur frukt och grönt ser ut, känns och luktar samt att vi själva kan påverka vår närmiljö. .
 • att utveckla skolträdgården ihop med eleverna
 • att under demokratiska former planera, utvärdera och samarbeta med projektet. 
 • att få alla elever att känna tillhörigt och samhörighet på fritidshemmet. 
Arbetsformer
 • Vi kommer att prata om hur ett frö gror och växer.
 • Vi kommer att odla olika frön med start i mars
 • Vi kommer att utveckla vår skolträdgård

 

 • Elevernas intressen, initiativ och behov

  Följande av elevernas intresse, initiativ och behov kan integreras
 • Eleverna kommer att få önska vad som ska planteras.
 • Eleverna kommer att vara delaktiga i hela processen fån frö till färdig grönsak, tex sådd, skötsel, vattning, rensning, skörd.

 

.

Utvärderingen

Vad ska utvärderas? Vilka bedömningskriterier ska användas? Utvärderingen genomförs såhär:

 • Utvärdering och pedagogiska diskussioner i personalgruppen
 • Samtal med eleverna
 • Elevenkät

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö.

Hur arbetar vi formativt, kollaborativt, inkluderande för att utveckla elevernas positiva lärandeidentitet? Hur undervisar vi för att eleverna ska nå det vi har planerat för? Vilken roll tar pedagogerna?

 

 

 • Lärmiljön används på följande sätt

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback