Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8 - 9

Vlog studieresa

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 16 april 2018

Video blogs or vlogs have become increasingly more popular resently, Youtube is full of them and many of them have a lot of followers around the world. Now you'll get the opportunity to make your own vlog.

Konkretisering

Ni kommer att skapa en vlogg om studieresan till Kristianstad. Ni skriver ett manus, som ni utgår från när ni filmar er själva, även om ni förväntas kunna prata lite fritt och diskutera saker som händer/dyker upp. Ni redigerar vloggen på passande vis, för att nå fram med ert budskap. Avslutningsvis lämnar ni in vloggen (och presenterar för kamraterna om ni vill).

Undervisning/arbetssätt

Genomgång på vad en vlogg är och programmet som används vid redigering.

Skriva manus parvis.

Filma vloggen.

Redigering av vlogg.

Presentation av vlogg.

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av en matris.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Vlog
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback