Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Religion - Buddhism 8D VT18

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 16 april 2018

Buddha föddes för ca 2500 år sedan. De livsval och erfarenheter han drog under sitt liv formade han sedan till en religion som sedermera tagit plats som en av de fem stora världsreligionerna. Buddhismen har i dagsläget många miljoner troende.

Undervisning

Arbete i läroboken Religion 7-9 om Buddhism s. 56-60.

Genomgångar och anteckningar, t.ex. den cykliska tidsuppfattningen och framförallt Buddhas liv, de stora inriktningarna, men också jämförande med venn-diagram. Läs på anteckningar inför provet.

Filmer på SLI:

Buddhism - Världsreligioner i Sverige

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5875

Dalai lama:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4003

Redovisning

Vi kommer att hålla muntliga prov torsdag vecka 17. På provet kommer ni att sitta i grupper om 4 och få frågor ställda individuellt. När du är klar med ditt svar får övriga tre fylla på och utveckla resonemangen. Frågorna handlar om förmågorna här under.

Bedömning

Redovisningen kommer att mäta:

Jämförelser inom Buddhismen (t.ex. olika inriktningar), jämförelser med Hinduismen.

Resonemang om hur buddhisters identitet påverkas av religionen

Resonemang om hur samhället påverkas av Buddhismen

Resonemang om hur Buddhismen påverkas av samhället


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Matriser i planeringen
Buddhism D-laget Torpskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback