Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Notiser åk 4 VT18

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 april 2018

Dessa frågor tar vi reda på! Vad finns det i en dagstidning? Vad gör en journalist? Hur skriver man en artikel? Vad är notiser?

Mål

Att eleverna ska ha kunskap om tidningar, artiklar och notiser samt vad som är typiskt för dessa texttyper.

Arbetets innehåll

Eleverna kommer att få arbeta med riktiga tidningar samt läroboken i Svenska. Vi arbetar främst med nyheter och notiser.

Arbetssätt och redovisningsform

Eleverna kommer att:

  • Välja ut artiklar som har rubrik, källa, datum, journalistens namn och ingress med.
  • Arbeta med innehållet i tidningar.
  • Arbeta med olika artiklar och notiser.
  • Känna till olika källor.
  • Lära sig sammanfatta längre artiklar till notiser.
  • Skriva egna artiklar och notiser.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Eleverna blir bedömda både muntligt och skriftligt under temat.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen
Svenska åk 5 Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback