Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 5

Reklam

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 16 april 2018

Du ska få göra en egen reklamkampanj kring en vara, påhittad eller verklig. För att kunna göra detta ska du få veta mer om hur reklam fungerar och påverkar oss.

Syfte

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Förmågor

 

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

  • tala, diskutera och titta på reklambilder och reklam av olika slag
  • tillverka en reklam affisch
  • arbeta i grupp/enskilt
  • samtala runt ord/begrepp som har med arbetsområdet att göra

Centralt innehåll

 

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i din förmåga att:

  • göra bilder där färg, form och text hänger ihop och skapar ett budskap
  • analysera och diskutera kring olika sorters bilder

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback