Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

6 - 9

Arabiska bokläsning-recension القراءة

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 11 januari 2019

Du kommer att läsa en eller två böcker på Arabiska. När du har läst färdigt boken/böckerna kommer du att i en intervju med en kompis ställa och svara på frågor till boken och du kommer skriftligt att återberätta det viktigaste av handlingen.

Mitt syfte med undervisningen

Mitt syfte med undervisningen är att du ska få läsa en bra bok och öva på att prata och skriva om boken.

Förmågor som vi ska utveckla

Läsförståelsestrategi

Du tar hjälp av illustrationerna i boken för att bättre förstå texten. Du använder den ordlista som finns till boken eller slår upp ord du inte förstår som är viktiga för att förstå handlingen. Du får hjälp av en kompis som läser boken högt på arabiska och ni diskuterar vad texten betyder.

Arbetsformer

Enskilt, i par och i mindre grupp.

  • Du läser en bok antingen självständigt eller i grupp.
  • Du deltar i en intervju där du ställer och svarar på frågor om bokens handling.Du skriver en text och sammanfattar det viktigaste av bokens innehåll.

Stödverktyg

Ordlista till boken.
Ordbok eller google översätt.
Färdiga intervjufrågor.
Gruppmedlemmar.

Utvärdering/bedömning-när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma

Jag för en kontinuerlig dialog med dig om din kunskapsutveckling. I slutet av arbetsområdet skriver jag in en bedömning i Unikum.
Jag kommer att utvärdera och bedöma dina kunskaper i den intervju du genomför med en klasskompis. Jag kommer att läsa din text och bedöma vad du kan och vad du behöver arbeta vidare med.


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Matriser i planeringen
Skriftligt omdöme i modersmål 2vt12
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback