Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

Världskrigens tid 1914-1945

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Vi ska nu fördjupa oss i tiden efter de stora revolutionerna och de båda världskrigen under 1900-talet samt tiden mellan de två världskrigen. Vi ska ur olika perspektiv studera utvecklingen, deras orsaker, förlopp och konsekvenser.

 

Vi inleder arbetsområdet genom att se följande filmer:

"Mudbound"

 "Rasismens historia" i de tre delarna: Blodsband, Ödesdigra influenser och Det grymma arvet.

 

Vi går igenom och repeterar bakomliggande faktorer, förlopp och konsekvenser av världskrigen och mellankrigstiden genom att arbeta med föreläsningar, diskussioner och instuderingsfrågor.

Läsinstruktioner för avsnittet: ”Världskrigens tid 1914-1945”

Läs följande i Digilär:

 • Nationskampen – Nationalismen, Imperialismen, Första världskriget, På väg mot ett nytt världskrig och Andra världskriget.

 

Om du vill inhämta mer kunskaper inför din examination kan du läsa även nedanstående texter:

I Digilär:

 • Den amerikanska demokratin: Demokratins försvarare de fyra första avsnitten
 • Grundläggande textavsnitt, skriv i sökrutan: Kvinnorna får rösträtt, Krigets offer.

Läs också Peter Englunds text: "Första världskriget – en oundviklig katastrof" se länken nedan https://popularhistoria.se/artiklar/forsta-varldskriget-en-oundviklig-katastrof

Samt texten Ur: Stråhattar och Batterier, En bok om kvinnors entreprenörskap då och nu. Utgiven av Centrum för näringslivshistoria. Tillväxtverket 2010.

 

Följande fenomen, ord och begrepp bör du lära dig inför examinationen:

 • Nationalism, Imperialism, Kapitalism, Rasism, Konservatism, Liberalism, Socialism och Feminism
 • Vilka Allianser som bildades
 • Kolonier
 • Vilka tre stora utvecklingslinjer som kan ses under mellankrigstiden.
 • "Den stora depressionen"
 • Inflation/hyperinflation
 • Vad Versaillesfreden innebar
 • Bakomliggande orsaker till krigen och förloppen av krigen samt vilka konsekvenser/resultat som kriget skapade/gav.
 • Hur kvinnors situation var före, under kriget och mellan krigen. Vilken/vilka roller de tog under den här perioden i historien.
 • Rösträtten

 

Examination

Området examineras genom aktivt deltagande i diskussionerna under lektionstid samt ett skriftligt prov under vecka 19. Provet genomförs i Digiexame så se till att du har en fungerande dator med till provet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Avslutande kursmatris, Historia 1B.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback