Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi och miljö

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Hur många gånger kan du dela en godis? Kemi handlar om väldigt små delar, så små att vi inte kan se dem. Men tillsammans kan de bygga allt som vi ser omkring oss. De här små delarna kan sättas ihop på mängder av olika sätt och bilda massor av olika saker. Allt som händer runt dig är kemi!

Varför ska vi lära oss om kemi och miljö?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för hur vårat samhälle har utvecklats och fortsätter att utvecklas. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får du verktyg som hjälper dig att bidra till en hållbar utveckling.

Du kommer att få möjlighet att använda och utveckla din förmåga att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kun­skaper i kemi behövs. Diskutera hur vi kan skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva omvärlden. Detta för att träna på hur vi gör när vi hamnar i olika valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

I de olika laborationerna får du förutsättningar för att själv söka svar på frågor genom att genomföra olika undersökningar.

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära

Vad som händer med vårt avfall och våra sopor, atomernas kretslopp, några grundämnen, vad en kemisk reaktion är, några ämnen som kan lösas i vatten, några basiska och några sura ämnen, hur kunskaper i kemi kan lösa problem i samhället.

 

Varför ska vi lära oss om kemi och miljö?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för hur vårat samhälle har utvecklats och fortsätter att utvecklas. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får du verktyg som hjälper dig att bidra till en hållbar utveckling.

Du kommer att få möjlighet att använda och utveckla din förmåga att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kun­skaper i kemi behövs. Diskutera hur vi kan skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva omvärlden. Detta för att träna på hur vi gör när vi hamnar i olika valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

I de olika laborationerna får du förutsättningar för att själv söka svar på frågor genom att genomföra olika undersökningar.

 

Du ska också kunna förklara följande begrepp: atom, molekyl, aggregationstillstånd, grundämne, kemisk reaktion, kemisk förening, blandning, lösning, pH- skala.

 

Så här kommer vi att jobba...

Vi kommer att läsa igenom kapitlet "Kemi och miljö" i läroboken och samtala om de olika begreppen.

Vi kommer att se filmer och göra en del experiment som du ska dokumentera och dra slutsatser av.

Vi kommer att jobba med frågeställningar och begrepp i aktivitetsboken.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att

Du deltar i samtal och då göra kopplingar mellan det vi pratar om och det du redan känner till

Använder och förstår de flesta av begreppen som hör till kapitlet

Lämnar in omsorgsfullt skrivna laborationsrapporter

Skriftlig diagnos

 

Förmågor som vi tränar på är:

• att använda kunskaper i kemi för att granska information och ta ställning i frågor som rör samhället

• genomföra undersökningar

• använda kemins begrepp för att beskriva och förklara

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback