Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Stavby Lag och rätt

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Hur går det till när någon begått ett brott? Varför är det så viktigt med rättssäkerhet?

Innehåll:

1. Begrepp - olika brott - lagar, civilrätt, offentlig rätt, straffrätt, grundlagarna
2. Dramatisera rättegång - lagar, varför finns de?
3. Begrepp - ord i rättssalen
4. Justitia: slaget, internettrakasserier, brott i grupp
5. Filmen Våga vittna + vägen till rättegång
6. Vägen från brott till påföljd
7. De olika rättsinstanserna: tingsrätt, hovrätt, högsta domstol
8. Begrepp - påföljder
9. Rättssäkerhet - vad är det?
10. Lagar - varför finns de?
11. Familjelagstiftning
12. Brottstrappan och orsaker till kriminalitet, bygga sambandskedjor

Arbetssätt:
Genomgångar, diskussioner, filmavsnitt, dramatisera
Se avsnitt från serien Justitia och diskutera

Så visar du dina kunskaper:
Diskussioner, genomgångar, prov


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Matriser i planeringen
Lag och rätt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter