Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Infektionssjukdomar

Bohusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 30 december 2020

Detta arbetsområde handlar om celler, bakterier, virus samt hur infektionssjukdomar kan smitta, spridas, behandlas och, när det går, botas.

Under några veckor skall vi arbeta med hur infektionssjukdomar påverkar individer och samhällen både globalt och historiskt.

Vi börjar med att lära oss grundläggande fakta om celler, bakterier och virus samt går igenom aktuella områdets begrepp. Vi kommer sedan skriva en kortare faktatext om en infektionssjukdom och avsluta med att i grupper diskutera och komma överens om en enkel strategi för sjuk- och hälsovårdspolicys för olika delar av världen.

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du kan redogöra för områdets begrepp och använda dem i en kort faktatext.
 • hur väl du kan samtala om och diskutera hur infektionssjukdomar har och kan bekämpas i olika delar av världen.
 • hur väl du kan beskriva och förklara hur naturvetenskapliga inovationer och upptäckter som mikroskop, vaccin och antibiotika påverkat människor och samhällen.

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha genomgångar om de aktuella begreppen
 • se filmer om cellen, bakterier, virus mm
 • läsa och skriva texter om olika infektionssjukdomar
 • diskutera hur infektionssjukdomar kan bekämpas.

Material vi kommer att använda

 • olika filmer från SLI:

Cellstaden

Mikroorganismer

Immunförsvaret

kroppsgranskarna

Cellens sista strid

 • Hemsidor

Storleksskillnader

 

Power Point, infektionssjukdomar

Centrala begrepp: 

 • Cell
 • Bakterier
 • Virus
 • Immunförsvar
 • Immunitet
 • Antikroppar
 • Inkubationstid
 • Symptom
 • Infektion
 • Epidemi/Pandemi
 • Vaccination
 • Antibiotika
 • Resistens
 • Antibiotikaresistens

Bedömningsuppgift:

 • Mindre kunskapstest om områdets begrepp.
 • Kort faktatext om en infektionssjukdom.
 • Samtal och diskussion i grupp om hur olika sjukdomar kan bekämpas
 • Kort presentation av gruppens strategi för sjukdomsbekämpning

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav, infektionssjukdomar
Uppgifter
Faktatext om en infektionssjukdom
Begreppstest, infektionssjukdomar
Faktatext om en infektionssjukdom
Inlämningsuppgift infektionssjukdomar begrepp