Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Gaddenskolan idrott och hälsa år 1-3

Gaddenskolan, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Ämnet idrott och hälsa i år 1-3 utgår från syftet av ämnet och det centrala innehållet för årskurserna 1-3. Vi blickar framåt mot kunskapskravet som finns först i år 6. Under dina tre år på lågstadiet kommer vi att jobba med alla delar ur det centrala innehållet. Återkommande kommer det i veckobreven informeras om vilket innehåll vi jobbar med för tillfället.

Elevdel

Konkreta mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och aktiviteter
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsövningar
 • aktivt delta i lekar och enkla bollspel och följa dess regler
 • aktivt delta i några friidrottsgrenar
 • veta hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt
 • röra dig i takt till musik och rytm i dans och lekar
 • anpassa dina rörelser till olika miljöer, både inomhus och ute i naturen
 • orientera dig i närmiljön med hjälp av enkla kartor
 • använda dig av avslappning för att återhämta dig
 • delta i samtal om upplevelsen av lektionen, hälsa och friluftsliv
 • vara trygg i vattnet, leka och doppa huvudet samt behärska simningens grundrörelser

Undervisning

Du kommer att få delta i:

 • lekar och idrotter och få lära dig dess regler
 • övningar som tränar din motoriska förmåga t ex redskapsbanor
 • inne- och uteidrott under olika årstider.
 • lära dig hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt, så man inte skadar sig
 • olika danser
 • undervisning om allemansrätten
 • friluftsliv
 • orientering
 • avslappning
 • utvärdering och samtal
 • simundervisning

Bedömning

Vad kommer bedömas och hur ska du visa din kunskap?

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • aktivt deltaga i lekar och idrotter, ute och inne, utifrån bästa förmåga
 • samarbeta i laglekar och aktiviteter
 • utföra motoriska grundformer som t.ex. springa,hoppa,krypa
 • röra dig i takt till rytm och musik
 • orientera dig i närmiljön med hjälp av enkla kartor
 • leka och röra dig i vatten samt din förmåga att behärska simningens grundrörelser
 • samtala och utvärdera innehållet i lektionen, din egen prestation samt hälsa och livstil

Lgr11

Syfte

Centralt innehåll

Centralt innehåll utifrån Lgr11 som är aktuellt i år 1-3.

Kunskapskrav

Kunskapskrav kopplade till det centrala innehållet i ämnet utifrån Lgr11.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris idrott och hälsa år 1 -3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback