Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

HAPPY year 4

Halvarsgårdars skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 22 april 2018

I engelskan kommer vi under terminen utgå ifrån läromedlet, Happy Year 4. Du kommer att få öva dig på att lyssna till och förstå tydlig talad engelska och träna dialoger tillsammans med klasskamrater. Vi kommer också att läsa och översätta texter tillsammans. Vi kommer att utgå från ämnesområden som är välbekanta för eleven: - Vardagliga situationer, intressen, personer, platser händelser och aktiviteter. - Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Vi utgår från läroboken HAPPY year 4 (textbook och workbook)

Det här ska vi lära oss!

Ämnesområden som är bekanta för dig.
Intressen, personer och platser.
Vardagsliv.
Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
Olika former av enkla samtal och dialoger.

Så här ska vi arbeta

Du kommer att få arbeta med de olika delarna i boken.
Träna på ord och fraser som hör till.
Arbeta med olika övningar kopplade till boken.
Göra enkla presentationer.
Lyssna på dialoger och texter.
Läsa och träna på uttal och intonation.
Skriva enkla ord och fraser.
Få enkla instruktioner och beskrivningar på engelska.
Sjunga.

Så här ska du få visa!


Jag kommer att bedöma om du kan:
- läsa en engelsk text med godtagbart uttal och flyt samt förståelse.
- framföra en enkel dialog med tydligt språk.
- översätta en text med hjälp av ordlista.
- ställa frågor till en kamrat om t.ex. telefonnummer, familj och intressen m.m.
- visa att du förstår genom att återberätta på engelska.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen
Engelska åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback