Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Kärlek, sex och relationer år 8 VT-18

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 20 maj 2018

Ett arbetsområde om kärlek, sex och relationer

Kärlek, sex och relationer

Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet. Det gäller såväl kvinna och man som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan särskiljas från andra livsaspekter.

Sexualiteten är inte synonymt med samlag, det handlar inte om huruvida vi kan ha orgasm eller inte och är heller inte lika med summan av våra erotiska liv.

Sexualiteten är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt hur vi rör vid andra och själva tar emot beröring. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.”   World Health Organization,  WHO

I detta omåde kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

Efter avslutat område ska du:

 • kunna föra diskussioner om kärlek och relationer, samt sexualitet och normer
 • veta hur våra könsorgan är uppbyggda och fungerar
 • veta hur vi människor fortplantar oss
 • förstå hur könssjukdomar förebyggs och påverkar vår kropp
 • lära dig om och kunna värdera olika preventivmedel
 • använda dina kunskaper för att ta ställning till graviditeter och oönskade graviditeter

Undervisning

 • Lektionsgenomgångar om de centrala begreppen inom området.
 • Film och diskussionsfrågor
 • Informationssökning om olika preventivmedel och könssjukdomar
 • Diskutera ur olika aspekter vilken betydelse preventivmedel har och har haft historiskt för människors levnadsvillkor.

 

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

 • när du resonerar vid gemensamma diskussioner
 • när du presenterar fakta om preventivmedel och könssjukdomar

Läroplanskopplingar

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Sex och samlevnad
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter